Přeskočit na obsah

Hlavní stránka

Obrázek školy

Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ při Hamzově odborné léčebně v Luži, malebné obci poblíž Chrudimě. Škola je od 1. 1. 2020 odloučeným pracovištěm Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Skuteč.

Naší snahou je být otevřenou moderní školou se soudobým vybavením, výukovými programy na počítačích, novými pedagogické postupy.

Co vám nabízíme

  • vzdělání dětí a žáků v mateřské, základní, speciální škole. Výuka probíhá v souladu s požadavky kmenové školy a to tak, aby žáci po návratu neměli problémy s návazností ve výuce
  • dobrou dostupnost - škola se nachází v areálu léčebny - hlavní budova školy je v pavilonu L, další učebny pak v pavilonech M a E
  • máme nově a moderně vybavené třídy, multifunkční učebnu s počítači a dataprojektorem
  • při výuce využíváme řadu speciálních pomůcek(odkaz)
  • všichni vyučující jsou plně kvalifikovaní a při své práci využívají moderní metody a formy práce
  • velký dúraz klademe na individuální přístup k dětem a žákům. Respektujeme jejich možnosti i zdravotní stav a přizpůsobujeme tomu výuku
  • mnoho mimoškolních aktivit, projektů a soutěží pro zpestření pobytu

Náš cíl

Poskytnout výuku na co nejvyšší úrovni se zachováním individuálního přístupu podpořeného přáteským a tvůrčím prostředím pro všechny děti a žáky školy.
Poskytujeme klasické i alternativní formy výuky např. výuku psaní metodou Comenia Script, výuku matematiky formou Hejného, splývavé čtení Sfumato apod.