Přeskočit na obsah

Zaměstnanci

Lenka Jeníčková
Ing. Lenka Jeníčková, ředitelka
Vysoká škola zemědělská Praha – PEF
Univerzita Palackého Olomouc – Speciální pedagogika
Alena Fibichová
Alena Fibichová, hospodářka
Střední Pedagogická škola Litomyšl – Obor vychovatelství
Pedagogická škola Litomyšl – Doplňková maturitní zkouška oboru učitelství pro mateřské školy
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Způsobilost k vyučování na mateřských školách pro děti vyžadující zvláštní péči
Renáta Nevímová
Mgr. Renáta Nevímová, učitelka ZŠ
Univerzita Palackého Olomouc – Studijní obor učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči
Marie Štěrbová
Bc. Darina Horáková, učitelka MŠ
Bc. Speciální pedagogika-Výchovná práce ve speciálních zařízeních
Vyšší odborná škola pedagogická Litomyšl
obor  speciální pedagogika - předškolní a mimoškolní pedagogika
Jana Saláškoová
Světlana Vokounová, učitelka MŠ
Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol
Střední pedagogická škola – Učitelství mateřských škol
Taťána Klimešová
Mgr. Taťána Klimešová, učitelka ZŠ
Univerzita Palackého Olomouc – Studijní obor učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči